Rektorat, 11.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kašćelan Aleksandar11.11.2015.  Ekonomski fakultet

"Procesni pristup u upravljanju rizikom u funkciji razvoja kvaliteta u organizaciji"


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: KAŠĆELAN ALEKSANDARDOSIJE BR: M07/333URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU: 
"PROCESNI PRISTUP U UPRAVLJANJU RIZIKOM U FUNKCIJI RAZVOJA KVALITETA U ORGANIZACIJI" Mentor: Prof. dr Vujica Lazović
RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 04.11.2015. DO 18.11.2015. GODINE.
EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.