Rektorat, 27.12.2016

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Mila Baković27.12.2016.  Istorijski institut UCG


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ISTORIJSKI INSTITUT – PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Doklea, hramovi: Arheološki kontekst i stilsko-hronološka analiza», kandidata MILA BAKOVIĆA, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.