Rektorat, 24.05.2018

Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Ivan Jokić, Spec.Sci., javno braniti magistarski rad pod nazivom Adaptivni metod za estimaciju sinhrofazora, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Milovan Radulović, ETF Podgorica, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, mentor
  3. Doc. dr Žarko Zečević, ETF Podgorica, član

 

Odbrana rada će se održati dana 1. 06.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.