Rektorat, 07.06.2018

Doktorska disertacija Sidite Duli - Elektrotehnički fakultet u Podgorici 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da će mr Sidita Duli, predavač na Departmanu za matematiku i informatiku Univerziteta „Luigj Gurakuqi“ u Skadru, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „An approach for the parallelization of the Weibull distribution parameters estimators with applications“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Milutin Radonjić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Slavko Gajin, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član
  4. Dr David Kaljaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  5. Dr Slobodan Đukanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član

 

 

Odbrana će se održati dana 15. 06. 2018. godine u 12 sati, u Sali 019 na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.