Rektorat, 30.01.2017

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić30.01.2017.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


 

OBAVJEŠTENJE

Magistrand Sanja Janjić, javno će braniti magistarski rad na temu: ’’Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima djece predškolskog uzrasta u odnosu na pol’’, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Kemal Idrizović, predsjednik

2. Prof.dr Duško Bjelica, mentor

3. Doc.dr Dragan Krivokapić, član

Odbrana će se održati dana 07.02.2017.godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.