Rektorat, 18.06.2018

Magistarski rad/ Slađana Kovačević/Filozofski fakultetMagistarski rad Slađane Kovačević "Socijalno-psihološke determinante stava prema posljedicama agresivnog ponašanja među učenicima III ciklusa osnovne škole" izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavješenja. 

 

Filozofski fakultet