Rektorat, 09.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Dino Lukač09.02.2017.  Pravni fakultet


 

Magistrand Dino Lukač braniće magistarski rad pod naslovom „Primanje mita“, dana, 24.02.2017.godine u 16h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1. Prof.dr Stanko Bejatović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu)

2. Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (vanredni profesor na Pravnom fakultetu UCG)

3. Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu UCG)