Rektorat, 03.07.2018

Magistarski rad/Dragana Žujović/Ekonomski fakultetStudent  magistarskih studija Dragana Žujović, dosije broj m 13/77,  uradila  je magistarski rad na temu: "Uticaj revizije pravilnosti korišćenja budžetskih sredstava na fukcionisanje organa javne uprave Crne Gore "

Mentor: prof. dr Ana Lalević - Filipović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  odjeljku biblioteke  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti 15 dana, od 03.07. 2018.  do 19.07. 2018. godine

 

Eventaulne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

 

Podgorica, 03.07.2018. godine