Rektorat, 05.07.2018

Magistarski rad/ Milan Ivanović/Filološki fakultetMagistarski rad Milana Ivanovića pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 4. 07. 2018.