Rektorat, 15.02.2017

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Marina Krivokapić15.02.2017.  Prirodno - matematički fakultet


 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

                                                                                                                      Obavještenje

 

Kandidat Marina Krivokapić, braniće magistarski rad pod nazivom: 

                                                                                  „Primjena trofičkog indeksa (TRIX) procjeni kvaliteta

                                                                                                     morske vode duž crnogorske obale

u petak 24. 02. 2017. godine u 12 časova u Svečanoj sali (broj 225) zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor PMF-a u Podgorici, mentor

2.  Dr  Jelena Rakočević, vanredni profesor  PMF-a u Podgorici, član

3.  Dr Danijela Joksimović, naučni saradnik IBM-a, član