Rektorat, 07.03.2017

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Ana Abramović Orlandić



07.03.2017.  Istorijski institut UCG


 

I S T O R I J S K I  I N S T I T U T
P O D G O R I C A

O B A V  J E Š T E N J E

Obavještavamo vas da je magistarski rad kandidatkinje ANE ABRAMOVIĆ ORLANDIĆ, pod naslovom: Antropologija tkanja i pletenja na Baklanu, izložen na uvid javnosti u biblioteci Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci,  15 dana, počev od 07.03.2017. godine.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.