Rektorat, 30.08.2018

Doktorska disertacija Bahrija Gjinovcija - Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

   OBAVJEŠTAVA

 

javnost da se doktorska disertacija  kandidata mr Bahrija Gjinovcija pod nazivom:

‘‘Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motričke sposobnosti odbojkašica’’ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof.dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof.dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru

 nalaze u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.