Rektorat, 06.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Pedović Jasna06.04.2017.  Arhitektonski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA JASNE PEDOVIC SPEC.SCI.ARH., ODLOŽENA OD 03.03.2017. GOD. ZBOG BOLESTI MENTORA, ODRŽAĆE SE U UTORAK, 11.04.2017. GOD. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU, SA POČETKOM U 12H.

Magistarski rad će braniti pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Slavica Stamatović Vučković, docent Univerzita Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, predsjednica
2.  Dr Veljko Radulović, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu, član
3.  Aleksandar Radojević, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, član i mentor