Rektorat, 10.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Istorijski institut UCG / Iković Boško10.04.2017.  Istorijski institut UCG


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ISTORIJSKI INSTITUT
P o d g o r i c a

OBAVJEŠTENJE

BOŠKO IKOVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom ARHEOLOŠKI LOKALITETI NA TERITORIJI OPŠTINE DANILOVGRAD OD PRAISTORIJE DO POZNOG SREDNJEG VIJEKA  u srijedu 19. aprila 2017. godine sa početkom u 11,30 časova  u Svečanoj sali Biblioteke Istorijskog instituta u Podgorici pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ivan Stevović – mentor
  2. Dr Aleksandar Čilikov- Akademik CANU - član
  3. Dr Čedomir Marković - član