Rektorat, 11.04.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Branko Džakula11.04.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Životni ciklus razvoja softvera iz aspekta informacione bezbjednosti»,kandidata Branka Džakule, Spec.App,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.