Rektorat, 18.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Nemanja Janković18.04.2017.  Pravni fakultet


 

Magistrand Nemanja Janković, braniće magistarski rad pod naslovom „Ugovor o građenju i savremeni normativi i standardi zaštite na radu“, dana, 26.04.2017.godine u 11h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
2.Prof.dr Snežana Miladinović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3.Prof.dr Maja Kostić Mandić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)