Rektorat, 18.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Anđela Jokić18.04.2017.  Pravni fakultet


 

Magistrantkinja Anđela Jokić, braniće magistarski rad pod naslovom „Prostitucija i kriminalitet sa posebnim osvrtom na krivičnopravni aspekt prostitucije u Crnoj Gori i regionu“, dana, 27.04.2017. godine u 14h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)