Rektorat, 08.05.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Bojana Djuričković08.05.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : BOJANA ĐURIČKOVIĆ
DOSIJE BR: M 15/12
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE I RAST CRNOGORSKIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Mentor: Docent dr Mirjana Kuljak

,p>RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 08.05. 2017. DO 24.05. 2017. GODINE.

 

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 08.05. 2017. GODINE