Rektorat, 10.05.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Šćepanović10.05.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  POSTDIPLOMSKIH STUDIJA – PRIMIJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA  IVANA ŠĆEPANOVIĆ
DOSIJE BROJ M 08/42
URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

"RAZVOJ I PROMOCIJA KADROVA SA OSVRTOM NA BANKARSTVO"
Mentor : Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE GORE I ODJELJENJU BIBLIOTEKE  EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 dana, od 10. 05. 2017.  DO 26. 05. 2017. GODINE.

EVENTULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 10.05.2017. GODINE