Rektorat, 11.09.2018

Magistarski rad/ Jelena Mijušković/Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJE

 

 

         Magistarski rad pod nazivom “Emisija µ+µ- parova u pp interakcijama na energiji od 5 TeV na CMS eksperimentu“ kandidata Jelene Mijušković, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 11. 09. 2018. godine.

 

 

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a