Rektorat, 20.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VUČELIĆ MILOŠ20.11.2015.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA-PRIMJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA:VUČELIĆ MILOŠ 
DOSIJE BR: M08/91
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU: 
Unaprijeđenje menadžmenta ljudskih resursa u uslovima stečaja 
Mentor: Prof. dr Žarko Božović 
RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 20.11.2015. DO 04.12.2015.GODINE.
EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.