Rektorat, 22.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Nikola Nikolić22.03.2017.  Fakultet političkih nauka


 

Magistrant Nikola Nikolić braniće magistarski rad, pod naslovom Politika i diplomatija kvislinških režima u Drugom svjetskom ratu, dana 30. 03. 2017. godine, u 11 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V).

Magistrant Nikola Nikolić braniće magistarski rad pred Komisijom, u sastavu:

Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

Doc. dr Boris Vukićević, mentor

Prof. dr Nenad Perošević, član Komisije