Rektorat, 23.03.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dušan Petričević23.03.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : DUŠAN PETRIČEVIĆ
DOSIJE BR: M 14/106
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

UTICAJ LIDERSTVA NA MOTIVACIJU TIMOVA U PROCESU VOĐENJA PROMJENA
Mentor: Prof. dr Branislav Mašić

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 23.03. 2017. DO 06.04. 2017. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 23.03. 2017. GODINE