Rektorat, 23.11.2015

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Dubravka Nikčević23.11.2015.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

“Strategijski pristup razvoja nautičkog turizma u Boki Kotorskoj”


 

Dubravki Nikčević, broj indeksa 28/T-2007, zakazuje se odbrana magistarskog rada sa temom“Strategijski pristup razvoja nautičkog turizma u Boki Kotorskoj” za dan 25.11.2015.g. u 11 časova, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

 

Magistrant Dubravka Nikčević braniće magistarski rad pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastvu:

  1. Prof. dr Anđelko Lojpur, predsjednik Komisije,
  1. Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,
  1. Prof. dr Borislav Uskoković, član.
Odbrana magistarskog rada sprovešće se u skladu sa čl. 32. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama.