Rektorat, 02.10.2018

Magistarski rad/ Kosta Pavlović/ Prirodno-matematički fakultet 

O B A V J E Š T E NJE

 

 

         Magistarski rad pod nazivom “Primjena genetskog algoritma za optimizaciju parametara algoritma izvlačenja informacija iz administrativnih dokumenata“ kandidata Koste Pavlovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 02. 10. 2018. godine.

 

 

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a