Rektorat, 17.09.2018

Doktorska disertacija Jovane Marojević - Filozofski fakultet 

OBAVJEŠTENJE

 

 

da je mr Jovana Marojević predala doktorsku disertaciju pod nazivom „Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori“.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić
  2. Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
  3. Dr sc Edita Slunjski, Sveučilište u Zagrebu

napisala je izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Doktorska disertacija mr Jovane Marojević i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filozofskog fakulteta.

 

 

 Nikšić, 17.09.2018.god.

                                                                            Rukovodilac doktorskih studija

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                 Prof.dr Živko Andrijašević