Rektorat, 18.10.2018

Magistarski rad/ Duško Zaganjor/ Fakultet dramskih umjetnosti 

Magistrand Duško Zaganjor, javno će braniti magistarski rad "Sektor produkcije i uloga televizijskog producenta u savremenim televizijskim sistemima", pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Docent dr Edin Jašarović, predsjednik
  2. Docent dr Vuk Vuković, mentor-član
  3. Vanr. prof. Marija Perović, član

 

Javna odbrana će se održati u četvrtak, 25. 10. 2018. godine, sa početkom u 13:00h, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje.

 

 

                                                    DEKANAT FDU