Rektorat, 24.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / VOJINOVIĆ ANA24.11.2015.  Ekonomski fakultet

"ULOGA I ZNACAJ TRANSNACIONALNIH KOMPANIJA U SVJETSKOJ TRGOVINI"


 

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA: VOJINOVIĆ ANA
DOSIJE BR: M10/41
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU: 
"ULOGA I ZNACAJ TRANSNACIONALNIH KOMPANIJA U SVJETSKOJ TRGOVINI"
Mentor: Prof. dr Radovan Kovačević
RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 24.11.2015. DO 08.12.2015.GODINE.
EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U