Rektorat, 17.05.2017

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Ilda Softić 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crene Gore

                                                                                                    OBAVJEŠTENJE

Kandidat Ilda Softić, braniće magistarski rad pod nazivom

“DOZE TERESTRIJALNOG GAMA ZRAČENJA U PODGORICI”

u srijedu 24. 05. 2017. godine u 9 časova u Sali broj 107A, zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Nevenka Antović, mentor;

2.  Prof. dr Nataša Raičević, član;

3.  Prof. dr Perko Vukotić, akademik CANU, redovni profesor PMF-a u penziji, član 

 

 Podgorica, 16. 05. 2017. godine