Rektorat, 31.05.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Mačić Milena 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Mačić Milene pod nazivom “Uticaj primjene standarda menadžmenta na bolju zaštitu voda na primjeru Bokokotorskog zaliva”” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 31.05.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.