Rektorat, 02.06.2017

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula 

Jovan Furtula, spec.sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – konstruktivni smjer, braniće magistarski rad pod naslovom ”Analiza smicanja u armiranobetonskim zidovima projektovanim prema Eurokodu 8”, dana 07.06.2017. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta u   Podgorici
2. Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici
3. Prof. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici