Rektorat, 06.06.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Jovana RogošićMagistarski rad, pod naslovom Položaj i prava žena sa invaliditetom u Crnoj Gori u odnosu na zemlje u okruženju, magistrantkinje Jovane Rogošić, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG.


Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.