Rektorat, 31.10.2018

Magistarski rad/ Zdravko Paladin/ Pomorski fakultet Kotor 

Magistarski rad „ Razvoj modela  za procjenu ekoloških aspekata u malim lukama i marinama“, Zdravka Paladina, studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  1.11. 2018. godine.

Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.