Rektorat, 12.06.2017

Magistarski rad / Pravni fakultet / Aleksandra Rakočević 

Magistrantkinja Aleksandra Rakočević, braniće magistarski rad pod naslovom „Ubistvo iz koristoljublja“, dana, 16.06.2017.godine u 11h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
2.Doc.dr Darko Radulović-mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3.Prof.dr Stanko Bejatović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu)