Rektorat, 15.11.2018

Magistarski rad/Gordana Knežević/Filozofski fakultetMagistarski rad Profesionalno-stručne kompetencije vaspitača u kontekstu nove paradigme ranog razvoja i učenjakandidatkinje Gordane Knežević, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.
 
Nikšić, 15. 11. 2018.godine.