Rektorat, 26.11.2018

Magistarski rad/ Bojan Knežević/ Ekonomski fakultetBojan Knežević, student magistarskih studija Ekonomskog fakulteta u Podgorici – Primijenjene studije menadžmenta, braniće magistarski rad pod naslovom ”Dizajniranje i implementacija poslovnih baza podataka na primjeru poslovanja sportsko rekreativne organizacije”, dana 06. decembra 2018. godine, u 10,45 časova, u sali TEMPUS Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ljiljana Kašćelan, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Prof. dr Biljana Rondović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  3. Prof. dr Anđelko Lojpur, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.