Rektorat, 28.11.2018

Magistarski rad/Božidar Šoškić/ Prirodno-matematički fakultet       

   Magistarski rad pod nazivom “Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima” kandidata Božidara Šoškića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 28. 11. 2018. godine.

 

 

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a