Rektorat, 28.11.2018

Magistarski rad/ Bojana Potparić/ Metalurško-tehnološki fakultetBojana Potparić, Spec. Sci. hemijske tehnologije, braniće magistarski rad pod nazivom:

„Uticaj sastava sirovinske mješavine i vrste organskog modifikatora mikrostrukture na osobine hibridnih geopolimera“,

dana 07.12.2018, godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Mira Vukčević,

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,

 

  1. Prof. dr Ivana Bošković,

 vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,

 

  1. Prof. dr Veselinka Grudić,

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.