Rektorat, 05.12.2018

Magistarski rad/ Tijana Rakočević/ Filološki fakultetTijana Rakočević  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Estetske, stilske i kulturna paradigme u odabranoj poeziji Radovana Zogovića, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Vesna Vukićević Janković, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, mentor
  2. dr Ljiljana Pajović Dujović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. dr Dušanka Popović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 

Javna odbrana obaviće se 17. 12. 2018. sa početkom u 13 h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  5. 12. 2018.