Rektorat, 19.06.2017

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Slavica Tomović 
UNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Slavica Tomović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

 

"Analiza performansi novih tehnika za inženjering saobraćaja u ISP mrežama naredne generacije"

 

dana 26. 06. 2017. godine u 12,00 sati

 

u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Milica Pejanović-Đurišić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Dr Igor Radusinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Vesna Popović-Bugarin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član