Rektorat, 31.01.2019

Magistarski rad/ Lazar Dulović/ Elektrotehnički fakultetElektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Lazar Dulović, Spec.Sci., javno braniti magistarski rad pod nazivom Nesimetrija napona napajanja kao parameter kvaliteta električne energije i njen uticaj na karakteristike rada asinhronih motora, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. emeritus Ilija Vujošević, ETF Podgorica, predsjednik
  2. Prof. dr Jadranka Radović, ETF Podgorica, mentor
  3. Prof. dr Gojko Joksimović, ETF Podgorica, član

 

Odbrana rada će se održati dana 08.02.2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Novoj sali (preko puta Studentske službe) na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.