Rektorat, 12.02.2019

Magistarski rad/ Jelena Rakonjac/Pravni fakultet 

Magistrantkinja Jelena Rakonjac, braniće magistarski rad pod naslovom „Teška tjelesna povreda u krivičnom zakonodavtsvu Crne Gore“, dana, 19.02.2019.godine u 11,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)