Rektorat, 14.02.2019

Magistarski rad/Ivona Dabović/Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Ivona Dabović, javno će braniti magistarski rad na temu: UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA PROMOCIJU U TURIZMU, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Karadžić, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Mihailović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 22.02.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu Fakultetu u Podgorici.