Rektorat, 20.02.2019

Magistarski rad/ Marija Kovačević/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Marija Kovačević, javno će braniti magistarski rad na temu: ANALIZA MARKETING MIXA CRNOGORSKOG BANKARSTVA, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Vesna Karadžić, predsjednik
  2. dr Božo Mihailović, mentor
  3. dr Slobodan Lakić, član

Odbrana će se održati dana 05.03.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.