Rektorat, 22.02.2019

Doktorska disertacija/Jelena Stjepčević/Pomorski fakultet 

Obavještava se javnost da će mr Jelena Stjepčević iz Kotora, javno braniti svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Institucionalni okvir  korporativnog upravljanja u tranzicijskim  privredama sa osvrtom na morske luke“ pred Komisijom za odbranu koju je formirao Senat Univerziteta Crne Gore, u sastavu:

-  Dr Miomir Jakšić, red. prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik,

-  Dr Anđelko Lojpur, red. prof.Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član,

-  Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor.

Javna odbrana doktorske disertacije biće održana dana 8. marta 2019. godine (petak)  u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor, sa početkom u 11,00 časova.

 

Pomorski fakultet Kotor