Rektorat, 26.03.2019

Magistarski rad/Radoje Kandić/Pravni fakultetMagistarski rad Radoja Kandića, pod naslovom  „Opšti brakorazvodni uzrok u crnogorskom pravu sa posebnim osvrtom na uporedno pravo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.