Rektorat, 08.04.2019

Magistarski rad/ Marko Vraneš/ Građevinski fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET

PODGORICA

 

 

OBJAVLJUJE

 

da je magistarski rad pod naslovom “Tehnologija betona visokih čvrstoća na bazi klasičnog i recikliranog agregata u Crnoj Gori”, autora Marka Vraneša, Spec.Sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 08.04.2019. godine.

 

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.