Rektorat, 10.04.2019

Magistarski rad/ Haris Mekić/ Pravni fakultetMagistrand Haris Mekić, braniće magistarski rad pod naslovom „Uloga notara u vanparničnom postupku“, dana, 16.04.2019. godine u 10h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

1. Prof.dr Snežana Miladinović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Doc.dr Ljiljana Kadić-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)