Rektorat, 07.12.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Tamara Mijušković07.12.2015.  Ekonomski fakultet


 

Studentkinja magistarskih studija Tamara Mijušković,dosije br: m10/158, uradila je magistarski rad ,,Uloga Evropske investicione banke u poboljšanju ekonomskog rasta i povećanju zapošljavanja u zemljama EU kroz realizaciju lisabonske strategije’’, pod mentorstvom  prof. dr Danijele Jaćimović. 

Rad se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od 07.12. 2015. do 21.12. 2015. godine. Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.