Rektorat, 15.04.2019

Magistarski rad/ Dragana Čabarkapa/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Dragana Čabarkapa, dosije broj  m 15/38, uradila  je magistarski rad na temu:

" Uticaj CRM-a na zadovoljstvo klijenata u bankarstvu – studija slučaja Atlas banka ad Podgorica"

 

mentor : prof. dr Božo Mihailović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

15 dana, od 15. 4.  do 7. 5. 2019. godine

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  Biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

 

 

Broj posjeta : 284